Gert Frick (Director Volvo Car Manufacturing System VCMS) har en evne til å treffe med sine innlegg, og det blir lett å forstå innholdet han predikerer om viktigheten med at ledere går ut i produksjonen for å lære seg å se og forstå problemet. Det å standardisere arbeidsutførelser i denne og alle typer virksomheter påpeker han spesielt er grunnlaget for balanseringen og takt.

Gert ble en suksess på konferansen og fikk best poengsum som foredragsholder på sitt innlegg.

 

Gamle kollegaer møtes igjen

Gamle kollegaer har mye å snakke om på en tur ved Christian Radik.