JB Well Solutions AS forventer økt aktivitet, og fyller på med LEAN kompetanse!

– Vi vil være mest mulig forberedt til travlere tider og ønsker å få etablert kontinuerlig forbedrings-arenaer på verdiflyten, både i den administrative delen og ute i produksjonen sier Managing Director Gisle Ødemotland (t.h. i hovedbildet)

De benytter tiden med lavere aktivitet til å implementere LEAN i organisasjonen sin. For å ha kontinuerlig fokus på LEAN prosessen, har de valgt å ha Lars Kåre Ødemotland (t.v. i hovedbildet) som LEAN leder kombinert i stillingen som Production Manager.

– Vi valgte å gjennomføre et eget B5 program hos LEAN Freelance Consulting AS og er veldig fornøyd med de 5 intensive dagene som ble utført praktisk ute i bedriften. Det vi har fått etablert her av metoder, vil være spesiellt viktig for å møte kundens krav og forventing i fremtiden. Spennende med daglig måloppfølging og mener denne arenaen blir spesiellt viktig for bedriften, sier Gisle.