Foredragsholdere

Oddbjørn Johnsen er tidligere Director Continuous Improvement i ConocoPhillips. Han var ansvarlig for utforming og implement-ering av en global kontinuerlig forbedringskultur i selskapet. Han har over 30 års erfaring fra olje- og gassnæringen hvorav de siste 20 år med LEAN Six Sigma forbedringer.
Jasmin Gunnarshaug er Improvement Manager for NOAKA, Aker BP. Hun har 28 års erfaring fra olje- og gassnæringen, og er svært sentral i Aker BPs omfattende satsing på kontinuerlig forbedring og Lean.
Tom Helgesen har over 20 års erfaring med å implementere og veilede bedrifter med LEAN prosess. Han var OEPS/LEAN Manager for Weatherford Norge as og i de siste årene vært LEAN fasilitator for Aker BP`s pilotprosjekt på ULA og oppstarten av Valhall Asset.
Olav Bådsvik er tidligere Vice President Lean i Equinor. Han var ansvarlig for å transformere Equinor til en kontinuerlig forbedringskultur. Han har mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassnæringen, og var blant annet leder for Sture & Kollsnes anlegget da de ble nominert til som kandidat til Årets leanprosjekt av Lean Forum Norge i 2017.
Gert Frick er en av Sveriges mest erfarne Lean- ledere. Han har hatt ansvaret for Volvo Car Manufacturing System. Med seg har han over 30 års erfaring med Lean forbedringsarbeid i Scandinavisk industri. SAAB og GM, som VD for JMAC Scandinavia og som en del av ledergruppen i Scania produksjon. Sentralt i hans perspektiv er utøvelse av LEAN lederskapet.
Oddbjørn Johnsen er tidligere Director Continuous Improvement i ConocoPhillips. Han var ansvarlig for utforming og implement-ering av en global kontinuerlig forbedringskultur i selskapet. Han har over 30 års erfaring fra olje- og gassnæringen hvorav de siste 20 år med LEAN Six Sigma forbedringer.
Jasmin Gunnarshaug er Improvement Manager for NOAKA, Aker BP. Hun har 28 års erfaring fra olje- og gassnæringen, og er svært sentral i Aker BPs omfattende satsing på kontinuerlig forbedring og Lean.
Tom Helgesen har over 20 års erfaring med å implementere og veilede bedrifter med LEAN prosess. Han var OEPS/LEAN Manager for Weatherford Norge as og i de siste årene vært LEAN fasilitator for Aker BP`s pilotprosjekt på ULA og oppstarten av Valhall Asset.
Olav Bådsvik er tidligere Vice President Lean i Equinor. Han var ansvarlig for å transformere Equinor til en kontinuerlig forbedringskultur. Han har mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassnæringen, og var blant annet leder for Sture & Kollsnes anlegget da de ble nominert til som kandidat til Årets leanprosjekt av Lean Forum Norge i 2017.
Gert Frick er en av Sveriges mest erfarne Lean- ledere. Han har hatt ansvaret for Volvo Car Manufacturing System. Med seg har han over 30 års erfaring med Lean forbedringsarbeid i Scandinavisk industri. SAAB og GM, som VD for JMAC Scandinavia og som en del av ledergruppen i Scania produksjon. Sentralt i hans perspektiv er utøvelse av LEAN lederskapet.

Om seminaret

Operatørselskapene og leverandørindustrien har økt fokus på innovasjon, kontinuerlig forbedring, digitalisering samt bedre kvaliteten på leveringspresisjon. Seminarets agenda vil belyse temaer innenfor bransjens utfordringer og muligheter som er gjenkjennbare. Vi vil også vise til LEAN verktøy som har gitt betydelige resultater innen bransjen.

Program

08:50  Velkommen – Innledning

09:00  Hva kan LEAN og kontinuerlig forbedring gjøre for olje og gass industrien (Oddbjørn Johnsen)

09.40  Hvordan digitalisering øker verdiskapingen og verdiflyt (Jasmin Gunnarshaug)

10:20  Pause

10:40  Suksesshistorier og eksempler i fra forbedringsarbeid On og Offshore (Tom Helgesen)

11:20  LEAN som ambisjon til handling – Jobbe med de rette tingene (Olav Bådsvik)

12:00  Lunsj

12:45  Hva betyr det å lede LEAN, og hvilken påvirkning har dette for resultat (Gert Frick)

13:30  Panel og spørsmål  Plenum

14:00  Oppsummering (Tom Helgesen)

14:10  Vel hjem …

Informasjon

Seminaravgift pr. pers: 1450.- Inkluderer pausemat, kaffe/te og lunsj
Sola Strand Hotell har gratis parkering. (Ex. Mva.)

Påmelding: seminar@leanfreelance.no  eller fyll ut skjemaet under.
For spørsmål: mob: 951 93 041