Hva er LEAN?

Lean er et overordnet ønske om å fjerne alle tap som drar ned verdiflyten i virksomheten, og som tapper bedriftens økonomiske grunnlag for vekst. Fra kundens forespørsel og til leveransen av produktet eller tjenesten, etter spesifikke ønsker og krav. Det handler om å levere riktig kvalitet til rett tid.

Våre tjenester basert på vår prosessmodell

Våre Freelancere har lang erfaring i å støtte prosesser, enten din virksomhet er nybegynner eller dere ønsker å transformere LEAN prosessen til neste nivå. Vi tilpasser oss etter hvor dere er i prosessen og er ekstremt opptatt av at enhver prosess har en sterkt forankret Business Case, som følges kontinuerlig opp under hele reisen.

Vår lærdom har eskalert til utvikling av innholdet i vår prosessmodell. Vår modell kvalitetssikrer at kunden iverksetter kontinuerlig forbedring med størst mulig oppnåelse av målsatt resultat.

Tjenester i de ulike fasene

ta kontakt for mer informasjon